Wat is de Pabo Voorleeswedstrijd?

De Pabo Voorleeswedstrijd is een spannende leesbevorderingscampagne voor studenten van de pabo. Alle pabo’s kunnen meedoen!

Inschrijven

Welkom bij de Pabo Voorleeswedstrijd

In het schooljaar 2017-2018 organiseert Stichting Lezen voor de zevende keer een voorleeswedstrijd voor pabo’s. De pabo organiseert een schoolwedstrijd, de bibliotheken zorgen voor de provinciale wedstrijden en Stichting Lezen sluit af met een zinderende finale voor de 12 provinciale voorleeskampioenen. De landelijke finale is op 31 mei in Het Huis in Utrecht.

TIP: plan de voorleeswedstrijd en de voorbereidende les alvast in.

Waarom meedoen?

Het organiseren van de Pabo Voorleeswedstrijd is een goede aanleiding om jeugdboeken te bespreken en studenten te laten oefenen met voorlezen. Een pabostudent die zelf plezier heeft in voorlezen en het boekenaanbod kent, is later van onschatbare waarde voor zijn of haar leerlingen. Kinderboekenambassadeurs Hans en Monique Hagen over het belang van voorlezen in de bovenbouw:

Lezen is ook geschiedenisles…

De boeken waaruit de pabostudenten tijdens de voorleeswedstrijd mogen kiezen horen bij de vensters van de cultuurhistorische canon. Zo leren zij ook dat jeugdboeken hun waarde kunnen hebben bij andere vakken.

Nodig een auteur uit

Via de Provinciale Ondersteuningsintellingen (provinciale bibliotheek) kun je (kosteloos) een auteur op school uitnodigen. De auteur heeft een rol tijdens de wedstrijddag of in een voorbereidende les.

Landelijke finale 2018

De landelijke finale zal plaats vinden op donderdagavond 31 mei in Het Huis in Utrecht.

Winnaars 2017

Lotte Hendriks van de Saxion Hogeschool heeft op 1 juni 2017 in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam de zesde landelijke finale van De Pabo Voorleeswedstrijd gewonnen. Lotte las voor uit het boek Het geheim van het spookrijm van Hans Kuyper. “Lotte bracht met een treffende toon erg goed de spanning over”, aldus de jury. Freke Michorius uit Venlo werd tweede en Quincy van den Berg uit Doetichem eindigde als derde op het podium.

Inschrijven kan weer!

Pabo’s die ook komende editie weer mee willen doen aan de Pabo Voorleeswedstrijd 2018-2019 kunnen zich inschrijven. Zolang de voorraad strekt worden de deelnamepakketten, met posters, een handleiding, een oorkonde voor de schoolkampioen en ballonnen verzonden naar alle aangemelde pabo’s.

Video’s