Wat is de Pabo Voorleeswedstrijd?

De Pabo Voorleeswedstrijd is een spannende leesbevorderingscampagne voor studenten van de pabo. Alle pabo's kunnen meedoen!

Inschrijven

Welkom bij de Pabo Voorleeswedstrijd

In het schooljaar 2020-2021 organiseert Stichting Lezen voor de tiende keer een voorleeswedstrijd voor pabo's. De pabo organiseert een schoolwedstrijd, de bibliotheken zorgen voor de provinciale wedstrijden. Stichting Lezen sluit af met een landelijke finale voor de 12 provinciale voorleeskampioenen op woensdagavond 2 juni 2021 bij Theater Kikker in Utrecht.

TIP: plan de voorleeswedstrijd en de voorbereidende les alvast in.

Image

Waarom meedoen?

Het organiseren van de Pabo Voorleeswedstrijd is een goede aanleiding om jeugdboeken te bespreken en studenten te laten oefenen met voorlezen. Een pabostudent die zelf plezier heeft in voorlezen en het boekenaanbod kent, is later van onschatbare waarde voor zijn of haar leerlingen.

Kinderboekenambassadeurs Hans en Monique Hagen over het belang van voorlezen in de bovenbouw:

Lezen is ook geschiedenisles…

De boeken waaruit de pabostudenten tijdens de voorleeswedstrijd mogen kiezen horen bij de vensters van de cultuurhistorische canon. Zo leren zij ook dat jeugdboeken hun waarde kunnen hebben bij andere vakken.

Nodig een auteur uit

Via de Provinciale Ondersteuningsintellingen kun je (kosteloos) een auteur op school uitnodigen. De auteur heeft een rol tijdens de wedstrijddag of in een voorbereidende les.

Schrijf je snel in!

Pabo’s die ook komende editie weer mee willen doen aan de Pabo Voorleeswedstrijd 2020-2021 kunnen zich vanaf augustus weer inschrijven. Zolang de voorraad strekt worden de deelnamepakketten, met posters een handleiding en een oorkonde voor de schoolkampioen verzonden naar alle aangemelde pabo’s.

 

Van voorleeswedstrijd naar voorleesestafette

De landelijke finale van De Pabo Voorleeswedstrijd in 2020 ging vanwege de coronacrisis niet door. We hadden daarom een alternatief slot bedacht: De Pabo Leest Voor! Zo kregen de pabostudenten alsnog een podium om voor te lezen én konden alle basisschoolleerlingen genieten van een goede voorlezer.