Over Read2Me!

Read2Me! is dé voorleeswedstrijd voor brugklassers van het voortgezet onderwijs waarmee het lezen onder jongeren in het voortgezet onderwijs wordt bevorderd.

Deze voorleeswedstrijd voor de brugklas is al jaren een groot succes. Sinds het ontstaan van Read2Me! vanuit een Brabantse pilot in schooljaar 2009-2010 is het aantal deelnemende scholen enorm gestegen. Inmiddels doen er landelijk meer dan 1040 klassen mee van 165 middelbare scholen, een fantastisch aantal!

Elke bibliotheek in Nederland kan mee doen met Read2Me! en biedt een uitgelezen kans om de samenwerking met het voortgezet onderwijs een extra invulling te geven. Scholen zien Read2Me! als een waardevolle toevoeging aan hun curriculum. Uit de schoolevaluatie blijkt dat scholen de voorleeswedstrijd inhoudelijk goed vinden aansluiten bij de lespraktijk van het vak Nederlands.

Read2Me! heeft als doel:
• Het leesplezier van leerlingen te vergroten door er een wedstrijdelement aan toe te voegen.
• Het bevorderen van het lezen van jeugdliteratuur.
• Het initiëren en versterken van structurele samenwerking tussen bibliotheken en het voortgezet onderwijs.

De wedstrijd wordt georganiseerd in vier rondes:
1.  Op school niveau. (december/januari)
2.  Op lokaal niveau in het werkgebied van de bibliotheek met de vo-scholen. (februari)
3.  Op provinciaal niveau met alle deelnemende bibliotheken. (maart/april)
4.  Op landelijk niveau met (bijna) alle provincies. (mei)

De leerlingen kunnen kiezen uit een ruim aanbod van jeugdboeken. Het lezen van boeken uit de cultuurhistorische canon en de Jonge Jury wordt door ons aangemoedigd, maar de leerling mag in de voorrondes ook een ander boek kiezen als dit beter past bij hem of haar. Voor de landelijke finale geldt één voorwaarde: het boek moet passen bij de vensters van de historische canon. Kijk op www.entoen.nu/canon/vo. Kies een canonvenster en klik daar in het rechtermenu op ‘Boeken en films’ voor inspiratie of vraag de bibliotheek om tips.

Kunst van Lezen
Read2Me! wordt mogelijk gemaakt door het nieuwe actieplan Kunst van Lezen. Kunst van Lezen richt zich op de kennismaking met de wereld van het boek en de literatuur. Kunst van Lezen bedient diverse leeftijdsgroepen. Voor de doelgroep 12-18 jaar is Read2Me! één van de projecten waar Kunst van Lezen zich hard voor maakt.